Warunki bezpiecznej pracy i eksploatacji układów hydrauliki siłowej w pojazdach ciężarowych

 1. Nie przekraczać dopuszczalnej ładowności pojazdu.
 2. Zadbać o równomierne rozłożenie ładunku.
 3. Nie przemieszczać się i nie szarpać pojazdem w czasie rozładunku.
 4. Dokonywać rozładunku wyłącznie na równym, twardym stabilnym podłożu.
 5. Przed rozładunkiem lub podniesieniem skrzyni ładunkowej zapewnić bezpieczny odstęp od osób trzecich i innych przeszkód.
 6. Przed rozładunkiem lub podniesieniem skrzyni ładunkowej zapewnić bezpieczny odstęp od napowietrznych linii sieci elektrycznej, telefonicznej, wysokich drzew, budynków itp…
 7. Nie rozładowywać pojazdu w czasie wietrznej pogody.
 8. W razie nierównomiernego przebiegu rozładunku bezzwłocznie opuścić skrzynię ładunkową oraz sprawdzić i usunąć jego przyczynę.
 9. W przypadku zablokowania ładunku na skrzyni ładunkowej opuścić ją i usunąć przyczynę blokady przed powtórną próbą rozładunku.
 10. Przed rozładunkiem sprawdzić ciśnienie w oponach pojazdu.
 11. Nie wchodzić pod uniesioną i niezabezpieczoną skrzynię ładunkową.
 12. Nie dokonywać przeróbek w rozdzielaczu lub ograniczniku wywrotu i nie zmieniać samodzielnie wartości na zaworze bezpieczeństwa lub rozdzielaczu.
 13. W przypadku rozładunku cysterny należy:
  • Wysunąć i zabezpieczyć podpory.
  • Podnieść cysternę max. 25 stopni i czekać do opróżnienia 50% jej objętości.
  • Dokończyć podnoszenie.
 14. Nie dopuszczać do maksymalnego wysuwu siłownika.
 15. Przed każdym rozładunkiem sprawdzić stan i szczelność układu, ze szczególny. uwzględnieniem przewodów ciśnieniowych oraz złączy; w razie stwierdzenia ich wad (przetarć, luzów, itp.) wymienić je przed uruchomieniem układu.
 16. Unikać opuszczania załadowanej naczepy/przyczepy; w każdym takim przypadku wykonać ten manewr ze szczególną ostrożnością przy minimalnym przepuście powietrza na zaworze sterującym (kabinowym).
 17. Przed pierwszym rozładunkiem upewnić się, że parametry układu hydrauliki siłowej (wydajność pompy i ciśnienie ustawione na rozdzielaczu) są odpowiednie dla siłownika naczepy/przyczepy lub innego odbiornika.

Szczególnie zabrania się:

 1. Przeładowywania pojazdu.
 2. Nierównomiernego rozkładania ładunku.
 3. Rozładunku na nierównym podłożu.
 4. Przebywania pod niezabezpieczoną skrzynią ładunkową.
 5. Jazdy z uniesioną skrzynią ładunkową.
 6. Rozładunku w sytuacji gdy naczepa lub przyczepa nie znajduje się w osi ( w jednej linii) z ciągnikiem lub ciężarówką.
 7. Dokonywania rozładunku lub uruchamiania układu hydrauliki siłowej w sposób, który może stwarzać zagrożenie dla użytkownika, osób trzecich lub mienia.
 8. Pozostawienia załączonego układu przez operatora bez kontroli lub każdej innej eksploatacji w sposób uniemożliwiający natychmiastowe wyłączenie.